ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน