ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน