ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน