ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน