ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
13 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
15 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
17 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
18 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน