ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
20 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
21 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน