ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) สพป. สกลนคร เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 15 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 5 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านผักตบ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน