ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 86.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาก สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) สพป. สกลนคร เขต 2 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 78.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 68.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 67.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 64.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน