ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
8 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
9 โรงเรียนเมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน