ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 87.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 82.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 81.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 80.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแกดำ สพป. สกลนคร เขต 2 77.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. สกลนคร เขต 2 76.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 76.3 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 76.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 75.7 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 74.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน