ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน