ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 86.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 83.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน