ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน