ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 81.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 80.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน