ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
9 โรงเรียนเมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน