ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม สพป. สกลนคร เขต 2 79.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 76.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 76.5 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 75.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว สพป. สกลนคร เขต 2 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 73.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 73.75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 73.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 72.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 68.5 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน