ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน