ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน