ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 87.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 77.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 77.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 74.19 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 74.19 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 74.19 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 70.96 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 70.96 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 70.96 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 70.96 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 67.74 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 67.74 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 61.29 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 54.83 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 54.83 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 48.38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 35.48 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน