ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน