ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน