ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 71.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน