ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 88.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 88.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต 2 88.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 82.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 82.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแกดำ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 76.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 66.25 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน