ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
15 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
16 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  
17 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน