ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน