ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน