ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคันชา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 87.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 83.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 82.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 81.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 81.4 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน