ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน