ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน