ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 79.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 79.25 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน