ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 87.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแกดำ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน