ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 89.05 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
16 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
17 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน