ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 77.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 70.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน