ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 11  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน