ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน