ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน