ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบะฮี สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 30 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน