ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สกลนคร เขต 2 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 85.58 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 81.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 81.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 79.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 79.75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 79.5 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน