ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 90.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน