ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน