ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 79.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 73.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 71.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 64.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 56.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน