ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน