ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน