ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 83.125 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 81.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 80.75 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 80.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 79.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 77.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 75.5 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน