ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน