ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 20 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 18 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 12 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน