ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน