ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สกลนคร เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 46 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 24 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 16 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 13 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน