ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน