ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน